Kto sme?

Sme nezávislý klub založený v roku 1990. Na našich tréningoch sa venujeme bojovému umeniu Ju-Jutsu, ktoré zahŕňa bloky, údery a kopy používané v Karate, hody, škrtenia, držania a pády používané v Jude a páky používané v Aikide. Cieľom našich tréningov je vybudovať si schopnosť efektívne sa brániť útokom, ktorým v súčasnosti môžeme byť vystavení.

Ako trénujeme?

Tréningy prebiehajú podľa metodiky vypracovanej našim učiteľom. Každý tréning má starostlivo pripravenú štruktúru, ktorá zahŕňa:

  • kombinácie úderov a kopov precvičovaných najprv tieňovo, potom na tréningové lapy držané sparing partnermi a nakoniec aj na samotných sparing partneroch
  • opakovanie už známych techník, aby sa ich prevedenie stalo reflexné
  • nácvik nových techník
  • rôzne formy boja ako riadené a neriadené kumite (karatistický zápas bez boja na zemi), randori (judistiský zápas) a voľné boje (zápas bez akýchkoľvek obmedzení)
  • špeciálne cvičenia rozvíjajúce potrebné schopnosti bojovníka ako sila, výbušnosť a vytrvalosť

Jednotlivé elementy tréningu sú precvičované samostatne (tieňové cvičenia), vo dvojiciach, trojiciach, štvoriciach i v kruhoch so všetkými ostatnými sparing partnermi. Nemáme vytvorené stabilné dvojice, trojice alebo štvorice, ktoré trénujú vždy spolu. V nácvikoch i bojoch sa stretávajú sparing partneri s rôznymi dosiahnutými technickými stupňami, fyzickým fondom, zručnosťami a schopnosťami, čo umožňuje preveriť a adaptovať výber aj prevedenie techník na rôzne typy potenciálnych súperov.

Vzhľadom na riziká, ktoré techniky Ju-Jutsu so sebou prinášajú, kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. Preto pri cvičeniach často používame rukavice a chrániče holení, prípadne aj helmy a chrániče zubov (pri voľných bojoch, kde je riziko zranenia najväčšie). To nám umožňuje dosahovať maximálnu možnú úroveň reálnosti skutočného boja, pri zachovaní relatívne nízkeho rizika zranenia.

Ukážky nájdete vo fotogalérii a videogalérii.

Čo nám Ju-Jutsu dáva?

Každý z nás od Ju-Jutsu očakáva a aj dostáva rôzne veci. Niektorým umožňuje zbaviť sa každodenných stresov, iným prináša radosť z pohybu a zveľaďuje ich pohybovú kultúru. V každom prípade však ako bojové umenie dodáva zdravú sebadôveru a rozvíja nielen fyzické, ale aj duševné a duchovné kvality.

Čo sa snažíme Ju-Jutsu dávať my?

Veríme, že tým, že sa Ju-Jutsu venujeme, udržiavame toto bojové umenie živé a aktuálne.